En podkast om livet med MS

For deg som har MS eller kjenner noen med MS

I MSpodden intervjuer programleder Ole André Sivertsen noen av landets fremste eksperter om hvordan det er å leve med MS. I hver episode får du informasjon, tips og råd om viktige temaer og aktuelle problemstillinger.

Del gjerne MSpodden med andre.

Alle episodene:

PROMO

MSpodden er en podkast om livet med MS. Programleder Ole André Sivertsen intervjuer noen av landets fremste eksperter. Du som har MS eller kjenner noen med MS får informasjon, tips og råd om viktige temaer. Alle som intervjues i podkasten opptrer som uavhengige eksperter på sine fagområder. Podkasten er i regi av Biogen.

MSpodden is a podcast about life with MS. The presenter, Ole André Sivertsen interviews some of Norway's leading experts. The podcast provides information, tips and advice about important topics, whether you have MS or know someone with the disease. Everyone interviewed in the podcast are independent experts within their fields. MSpodden is produced by Biogen.

Hør episoden her:

Støtteordninger for MS‑pasienter

Å navigere et nettverk av støtteordninger relatert til jobb, studier og privatøkonomi kan være krevende for MS-pasienter. Likevel er disse ordningene essensielle for å sikre best mulig tilrettelegging og å redusere stressmomenter. Derfor er det desto viktigere med god informasjon om hvilke ordninger som finnes og hvordan gå frem. I denne episoden tar vi for oss MS og støtteordninger. Sosionom Ellen M. Berg fra MS-senteret i Hakadal har lang erfaring og gir gode råd og verdifull innsikt på veien.

Hør episoden her:

Covid-19 og MS – hva vet vi to år ut i pandemien?

De siste årene har vi lært mye om korona og MS. Hva vet vi om konsekvensene av korona for personer med MS i dag som vi ikke visste i 2020? Har MS-pasienter større risiko for alvorlig sykdom ved Covid-19-smitte? Vi tar for oss valg av behandlingsmetoder, vaksinering og den siste forskningen rundt MS og Covid-19. Med oss i studio har vi nevrolog og overlege Øivind Torkildsen ved Haukeland universitetssjukehus. I podkasten refereres det til funn gjort i studien Nevrovax.

Les mer om studien her: https://www.ous-research.no/nevrovax.

Hør episoden her:

MS-FORBUNDET I DET OFFENTLIGE ORDSKIFTET

MS-forbundet er en viktig stemme for alle som har MS, samt pårørende, helsepersonell og andre. Det handler om å være en støttespiller for den enkelte, om å samarbeide med politikere og myndigheter og om å delta i det offentlige ordskiftet. I denne episoden får du vite mer om MS-forbundets tanker og om organisasjonens arbeid med å løfte frem MS-saken.

Hør episoden her:

MS OG KOGNISJON

Hver dag fanger vi opp mengder av sanseinntrykk fra omgivelsene rundt oss. Vi ser, hører, lukter, kjenner berøring og balanserer. MS kan gi noen utfordringer med konsentrasjon, hukommelse og utmattelse. Ofte handler dette om hvor mye informasjon kroppen klarer å ta inn uten at det blir for mye. I denne episoden tar vi for oss MS- og kognisjon. Spesial-ergoterapeut Mette Hornsletten fra Sykehuset i Telemark gir gode råd på veien.

Hør episoden her:

Pårørende

Når man er syk med MS trenger man ofte flere lagspillere, og de viktigste er ofte pårørende. Det kan være både partner, foreldre, barn, søsken eller venner. Den som er syk får sine reaksjoner og det gjør pårørende også. Mange har behov for å bli sett og hørt i en helt ny situasjon, og trenger både informasjon, støtte og oppmuntring. MS-Senteret Hakadal holder derfor kurs for voksne pårørende og har samtaler med barn og unge. I denne episoden gir Anne Kristin Posti, psykiatrisk sykepleier ved MS-Senteret, tips og råd som er verdt å lytte til.

Hør episoden her:

MS og seksualitet

Seksuelle problemer er en del av det å leve med MS, og både kvinner og menn kan oppleve at sykdommen påvirker sex og seksualitet. Det handler om alt fra fysiske forandringer til manglende lyst eller dårlig selvfølelse. Seksualitet er imidlertid mye mer enn sex - det er også nærhet, spenning og kjærlighet. Vær åpen og sett seksualitet på agendaen - det er hjelp å få! Randi Gjessing, spesialist i sexologisk rådgivning ved Ahus gir gode råd på veien.

Hør episoden her:

Synsproblemer og MS

Synet er noe av det viktigste vi har, men mange opplever å se dårlig. Noen av de første symptomene på MS kan være synsnervebetennelse med nedsatt skarpsyn, smerter og ubehag når man beveger øyet. Synsproblemer kan også være kroniske og gi dobbeltsyn, nedsatt skarpsyn og ubehag. I denne episoden får du råd om hva du bør gjøre om synet svikter av Jana Midelfart Hoff, overlege og professor ved nevrologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Hør episoden her:

Stemme, uttale og svelgvansker

Å kommunisere med andre er en del av det å være et sosialt menneske. Møter med andre innebærer som regel snakking og kanskje spising og drikking. Dersom du får problemer med å snakke klart og tydelig, og hoster og harker kan det skape sosiale barrierer. Det samme dersom du stadig opplever å sette ting i halsen når du spiser eller drikker. Ole Andreas Holmsen er logoped og fagleder ved nevroklinikken på Ahus. Han er blant logopedene i landet med mest erfaring innen MS og gir i denne episoden gode tips og råd rundt stemme, uttale og svelgvansker.

Hør episoden her:

SØVN OG MS

Søvn er viktig for både helse og livskvalitet. Søvn hviler kroppen, vedlikeholder og hviler hjernen og gjør at vi lader batteriene.

Men hva kan du gjøre når du ikke får sove eller sover dårlig?
Hanne Marie Bøe Lunde, nevrolog og forsker ved nasjonalt kompetansesenter ved Haukeland Universitetssykehus er ekspert på søvn.

Hør episoden her:

Forskning innen MS

Forskningen går raskt fremover også innen MS. Målet er å finne ut hva som forårsaker MS og hvordan man kan bremse og dempe sykdommen.

Hva forskes det på akkurat nå og hva kan vi forvente av resultater i fremtiden? Er det virus, miljø, gener eller tilfeldigheter som spiller inn? Rune Høglund er lege i spesialisering innen nevrologi, stipendiat og forsker på MS. I denne episoden forteller han om forskningen i Norge og sitt arbeid.

Hør episoden her:

KORONA OG MS

Koronaviruset «SARS-CoV-2» har slått inn som en bølge og mange er redde for å bli smittet. Hvordan kan korona påvirke deg som har MS, hva bør du gjøre og hvilke forholdsregler bør du ta? Nevrolog og overlege Øivind Torkildsen ved Haukeland universitetssjukehus gir deg råd.

Hør episoden her:

TRENING OG KOSTHOLD

Tidligere var mange bekymret for at trening og fysisk anstrengelse kunne forverre MS. I dag vet vi at trening er positivt for MS-pasienter og at dette handler om å tilpasse treningen til egen situasjon.

Vi vet også at kosthold påvirker symptomene, men at det kan være vanskelig å finne riktig informasjon på nett. I denne episoden forteller Kristin Wesnes, spesialist i nevrologi ved St Olavs Hospital, om trening og hva forskningen sier om kosthold.

Hør episoden her:

MS-FORBUNDET - EN ENKLERE HVERDAG

Å få MS i dag er ikke det samme som for en generasjon tilbake. Det betyr at det du leser på nettet eller hører fra andre ikke alltid stemmer lenger.

I denne episoden snakker vi med Eva Høili fra MS-forbundet. Hun forteller hvordan du kan få oppdatert informasjon og hvor du kan snakke med folk som forstår deg.

Hør episoden her:

FORELDRE & BARN

Når du får diagnosen MS vil det påvirke hele familien. Mange barn og unge med en MS-syk forelder kan oppleve engstelse, frustrasjon og sinne hvis de ikke forstår hva det innebærer at du har fått MS.

I denne episoden gir vi deg noen råd om hvordan du kan snakke med dine barn om sykdommen.

Hør episoden her:

LIVET MED MS - EN PERSONLIG HISTORIE

MS oppleves forskjellig fra person til person. Uansett handler det om å finne det som gjør hverdagen din best mulig. Astrid har samboer, ett barn og er i jobb. Hun fikk MS for seks år siden og deler av sine erfaringer.

Hør episoden her:

FAMILIELIV

Har du MS og ønsker deg barn, er det viktig å planlegge graviditeten i god tid på forhånd sammen med legen. Det er også viktig å planlegge svangerskapet, amming og tiden etterpå. Spesialist i nevrologi og overlege Øivind Torkildsen ved Haukeland universitetssjukehus gir råd om graviditet og familieliv.

Hør episoden her:

VANNLATING

Mange som har MS vil kunne oppleve urinlekkasje, at de må på do hele tiden eller knapt får ut en dråpe. Men hva skal man gjøre for å unngå at problemene blir så store at de gjør det vanskelig både å være partner og ha et normalt, aktivt liv? Espen Kvan er spesialist og urolog ved Aleris, og forteller deg hvorfor det er viktig å gå til lege og hvilken hjelp som finnes.

Hør episoden her:

FATIGUE

Fatigue føles som at kroppen har flatt batteri og hode og muskler er utmattet. Det er altså noe helt annet enn å føle seg trøtt og sliten slik vi alle gjør fra tid til annen. Mange som har MS vil oppleve fatigue i kortere eller lengre perioder. Spesialist og professor i nevrologi ved Ullevål sykehus Elisabeth Gulowsen Celius, forteller om hvordan du kan leve best mulig med fatigue.

Hør episoden her: